MCK podcasty

Dyskusja – Natalia Starczenko, Ukraińskie światy Rzeczypospolitej 01

Episode Summary

O książce Natalii Starczenko rozmawiają sama autorka, dr Beata Nykiel i dr Paulina Małochleb.

Episode Notes

Na czym polega praca w archiwach, jak czytać materiały źródłowe z epoki wczesnonowożytnej i jakie pytania należy im stawiać, by wydobyć potrzebne informacje? O przygodach z historią opowiada dr Natalia Starczenko oraz dr Beata Nykiel, redaktor naukowa jej książki. 

Dlaczego tak wiele ksiąg sądowych zaginęło, co działo się z nimi przez wieki, jakie ślady życia szlacheckiego I Rzeczypospolitej one rejestrują i jakie pokusy czekają na badacza wkraczającego do archiwum?