MCK podcasty

Kamienica "Pod Kruki" — pierwszy salon miasta

Episode Summary

W XIX wieku Rynek Główny stał się kulturalnym salonem miasta. Podobną rolę kamienicy z numerem 25 wyznaczyła niemal dwieście lat wcześniej Anna z Tyszkiewiczów Potocka-Wąsowiczowa, krewna króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Episode Notes

Ta jedna z najbardziej intrygujących kobiet epoki romantyzmu po klęsce powstania listopadowego przeniosła na krakowski Rynek swój słynny warszawski salon. To właśnie Anetka – jak nazywali ją współcześni – połączyła trzy istniejące tu wcześniej kamienice w pałac „Pod Krukami”, w którym prowadziła żywą działalność kulturotwórczą. 

Taka historia zobowiązuje – od 1991 roku mieści się tu siedziba Międzynarodowego Centrum Kultury.