MCK podcasty

Wojciech, Wit i trąbka hejnalisty

Episode Summary

Skąd w Rynku kościół św. Wojciecha? Ile razy w ciągu godziny wybrzmiewa hejnał? Dlaczego Wit Stwosz porzucił Norymbergę?

Episode Notes

Rynek Główny od wieków był scenerią życia duchowego miasta. Do dziś możemy podziwiać dwa stojące na nim kościoły. Ten najstarszy powstał jeszcze przed lokacją miasta na pamiątkę kazań, jakie głosił w Krakowie pierwszy polski święty. Jednak najbardziej znaną budowlą sakralną w obrębie Rynku jest monumentalny kościół Mariacki. To jedna z wizytówek miasta, a zarazem świadectwo rozwoju gotyku w Europie Środkowej. To właśnie z jednej z jego wież co godzinę rozbrzmiewa hejnał – przykład niematerialnego dziedzictwa miasta. Historia kościoła Mariackiego to jednak nie tylko architektura, ale też ludzie z nim związani. Najsłynniejszym z nich był norymberski rzeźbiarz Wit Stwosz, autor Ołtarza Mariackiego, jednego z najcenniejszych skarbów Krakowa.